เที่ยวฟินแดนเหนือสายฮิปท่องไทย ณ สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก เช็คพิกัดสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตากที่ไม่ไปไม่รู้ว่าสวยจริง แดนสวรรค์บนดินถิ่นไทย

แพคเกจทัวร์

ตาก Adventure 2 วัน 1 คืน

นำท่านชม “น้ำตกปิตุ๊โกร” น้ำตกรูปหัวใจ สูงที่สุดในเมืองไทย สัญลักษณ์แห่งความโรแมนติก ที่กว่าจะขึ้นไปถึง ต้องอาศัยพละกำลังและศรัทธาอย่างแรงกล้า ดอยมะม่วงสามหมื่น ผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจีที่รายล้อมไปด้วยสายหมอก เพื่อจะไปชมทัศนียภาพในมุมสูงของน้ำตก หมู่บ้านกะเหรี่ยง กุยเลอตอและต้องพักค้างคืนในป่า เรา ทูเก็ทเตอร์ ทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท พร้อมนำท่านสัมผัสแล้ววันนี้...

ทริปอิ่มบุญ เพื่อน้อง 2 วัน 1 คืน

นำท่านเที่ยวชม “วิถึชีวิต ปกากะญอ” ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่า นำท่านชม การทอผ้ากี่เอว เป็นการทอผ้าด้วยมือที่มีความปรานีต สวยงาม สีสัน และลายผ้าเป็นที่แปลกตา น้ำตกในหมู่บ้าน ชมความงามของน้ำตก ที่สายน้ำหลายสายไหลมารวมตัวกัน ถาโถมผ่านเนินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงเกิดเป็นละอองน้ำไปทั่งแก่ง ซึ่งบนดอยยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท่านจึงได้สัมผัสกับธรรมชาติมากมาย พร้อมถึงอาหารพื้นถิ่นของชาวปกากะญอ...เรา ทูเก็ทเตอร์ ทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท พร้อมนำท่านสัมผัสแล้ววันนี้...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก