อุทยานแห่งชาติแม่เมย

เขตภูเขาสลับซับซ้อนที่กินอาณาเขตกว่าแสนไร่ เป็นเขตป่าสมบูรณ์และมีแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายเส้น เช่น แม่น้ำเมย แม่น้ำแม่อุสุ แม่น้ำแม่สอง และแม่น้ำแม่สลิดหลวง ที่เที่ยวโดดเด่นขึ้นชื่อในระยะหลังของที่นี่ คือ ถ้ำแม่อุสุ ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่ได้ฉายาว่า “โรงละครใต้พิภพ” นอกจากนั้นแล้วอุทยานแห่งชาติแม่เมยก็ยังเป็นที่ชมทะเลหมอกยอดนิยม จุดชมทะเลหมอกขึ้นชื่อที่นี่มีหลายจุด เช่น ม่อนครูบาใส ม่อนกิ่วลิวลม ม่อนพูนสุดา และม่อนกระทิง