อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตากยอดนิยมอีกแห่ง อุทยานธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 9 ตำบล ที่มีพื้นที่โดยรวมกว่า 5 แสนไร่ เป็นเขตป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ภายในเป็นที่ตั้งของน้ำตกและที่เที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น น้ำตกพาเจริญ น้ำตกป่าหวาย น้ำตกสายฟ้า น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนักและจุดชมวิวดอยเกี๊ยะ