วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท (ไม้กลายเป็นหิน)

เขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตป่าแม่สลิด-โป่งแดง เป็นป่าไม้ดึกดำบรรพ์ที่มีการค้นพบฟอสซิลของต้นไม้ที่กลายสภาพเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย โดยคาดว่าน่าจะมีอายุอยู่ในราวกว่า 2 ล้านปีมาแล้ว โดยมาถึงในปัจจุบันได้มีการขุดค้นพบซากฟอสซิลท่อนไม้ดึกดำบรรพ์ถึง 7 ท่อน