น้ำตกทีลอซู

ที่เที่ยว จ.ตากชื่อดัง น้ำตกเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบในเขตที่อยู่ของเผ่ากะเหรี่ยง “ปกาเกอะญอ” จึงเป็นที่มาของชื่อ “ทีลอซู” น้ำตกแห่งนี้มีความสูงกว่า 300 เมตรและมีความกว้างร่วม 500 เมตร ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นน้ำตกที่มีน้ำเต็มตลอดปีและเป็น 1 ในน้ำตกที่มีความสวยงามอันดับต้นๆ ของเมืองไทย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่น้ำจะมากกว่าปกติ ทำให้การตกกระทบของน้ำตกยิ่งใหญ่และสวยงามอลังการมากกว่าช่วงอื่นของปี การเข้าไปชมน้ำตกบางส่วนมีทางรถเข้าไป (เปิดเฉพาะช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว) ในขณะที่บางส่วนสามารถไปถึงได้ด้วยการล่องแพยางและเดินป่าเข้าไป