น้ำตกทีลอเล หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ

น้ำตกทีลอเล หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ หรือน้ำตกทีลอเล ต้นน้ำลำธารสำคัญที่ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านกะเหรี่ยงท้องถิ่น ที่เที่ยว จ. ตากชื่อดังและเป็นจุดล่องแก่งแนววิบากยอดนิยมของเมืองไทย โดยน้ำตกแห่งนี้จะมีลำน้ำเชื่อมกับแม่น้ำแม่กลองที่มีความยาวเป็นอย่างมากและต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงในการล่องแพผจญภัย ภายในเส้นทางมีเกาะแก่งหินๆ อยู่หลายจุดและเหมาะสำหรับนักล่องแก่งที่มีประสบการณ์พอตัว บริเวณน้ำตกและสองฝั่งน้ำมีธรรมชาติสวยงาม และอาจได้ชมสัตว์ป่าริมน้ำเป็นระยะๆ