ดอยหัวหมด

ตากที่เที่ยวแนวอันซีน ทิวภูเขาหินปูนยาวกว่า 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นสถานที่เที่ยวที่มาชมความงามของธรรมชาติได้ทุกฤดู เพราะเป็นที่ชมดอกไม้ป่าบานฤดูฝน (ราวเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม) ดอกเทียนสีชมสมพูสดใสที่บานสะพรั่งไปทั้งดอยจนชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าดอยชมพู และดอกเสี้ยวบานฤดูร้อน (เดือนมีนาคม) อีกทั้งยังเป็นจุดชมทะเลหมอกฤดูหนาว รวมไปถึงจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามอีกต่างหาก