ผาสามเงา

ภูเขาขนาดใหญ่ที่บริเวณริมหน้าผาเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์ โดยได้มีการเจาะหน้าผา 3 ช่องเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปในแต่ละช่อง มีตำนานเล่าสืบกันมาว่าเมื่อครั้งที่พระนางจามเทวีเสด็จทางชลมารคผ่านมาทางนี้ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเงาพระพุทธรูปบริเวณหน้าผา 3 เงาหลังจากที่ทรงตั้งจิตอธิษฐานให้พายุที่กำลังกระหน่ำในขณะนั้นให้สงบลง จึงเป็นที่มาของชื่อผาแห่งนี้