เขื่อนภูมิพล

แหล่งท่องเที่ยวตากขึ้นชื่อ แต่เดิมชื่อเขื่อนยันฮี เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของบ้านเรา เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในไทยและเป็นอันดับ 8 ของโลก บริเวณรอบๆ ของเขื่อนภูมิพลมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสวยๆ หลายเส้นทาง มีศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่สามารถเข้าไปชมได้ นอกจากนั้นยังมีส่วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดงเรื่องราวการสร้างเขื่อนและคุณประโยชน์ต่างๆ ของเขื่อนภูมิพล และสนามกอล์ฟริมเขื่อนที่สามารถไปพักและไปตีกอล์ฟชมวิวสวยๆ เพลินตาเพลินใจ