วัดพระบรมธาตุ

วัดเก่าแก่ของจังหวัด มีองค์พระเจดีย์ที่จำลองมาจากเจดีย์ชะเวดากองในพม่า ภายในประดิษฐานพระธาตุสำหรับคนที่เกิดปีมะเมีย (ม้า) วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางศิลปะและโบราณคดี มีงานแกะสลักไม้ภายในส่วนต่างๆ ของอุโบสถที่สวยงามวิจิตร มีเรือนไม้โบราณ อีกทั้งในพระอุโบสถยังประดิษฐานหลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองอีกด้วย